E-Ügyintézés

 

Az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 1. aa pontja alapján a gazdálkodó szervezetek, 9. § 1. ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01. naptól kötelező az elektronikus ügyintézés.

 

Ászár Község Önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel fedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az E-önkormányzat Portál internetes oldalán érhetnek el.

 

Tovább az E-Önkormányzat Portálra

 

Az elektronikus ügyintézésről szóló általános tájékoztató itt érhető el, melyben röviden, képekkel illusztráltan megtalálható a portál minden funkciója.

 

Az elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások listája itt érhető el.

 

2019. évtől a gazdálkodó szervezeteknek adózási dokumentumaikat (egyenlegértesítők, határozatok) csak elektronikus úton kézbesítjük, valamint az önkormányzati adóhatósághoz elektronikusan kötelesek benyújtani - többek között - önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést, adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási nem esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti, túlfizetés rendezése iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

 

Az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni!

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál magánszemélyek részére is elérhető!

 

Kérjük, hogy az elektronikusan érkező dokumentumaikat rendszeresen ellenőrizzék és időben gondoskodjanak a dokumentumok megfelelő átvételéről. (Ez azért is nagyon fontos, mert több érintett adózó esetében is előfordult, hogy az ügyfélkapun/cégkapun keresztül általunk küldött dokumentumokat nem vették át, így az kézbesítetlen maradt.)

 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézés igénybevételéhez szükséges ügyfélkapu/cégkapu regisztrációval még nem rendelkezik, kérem minél előbb gondoskodjon annak rendezéséről.  Az Eüsztv. 14. § (8) bekezdés alapján, ha az önkormányzati adóhatóság észleli, hogy az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet cégkapuval nem rendelkezik, akkor ezt a tényt köteles a cégbírósgnak bejelenteni.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, Adózóinkat, hogy az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése az EFER-en keresztül elérhető.

Az E-Önkormányzat portálra kattintva az ügyfél (saját nevében vagy más nevében) a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó stb.) elektronikus úton is teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Részletes tájékoztató a honlapon, az Önkormányzat - Hivatali ügyek - Adó oldalon található.

 

 

Ászár Község Önkormányzat

2881 Ászár, Kossuth u. 16.
Telefon:    34/353-938
Fax:          34/552-125
e-mail:      info@aszar.hu