Adó

Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó), valamint a 2020. december 31. előtti időszak vonatkozásában a gépjárműadó tekintetében biztosítja az adóztatás feltételeit.

Feladatkörében nyilvántartja az adózókat, vezeti azok adószámláit, megállapítja és beszedi az adót, ellenőrzi az adókötelezettség teljesítését.

Az önkormányzati adóhatóság körébe tartozik még az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése (idegen helyről kimutatott tartozások, bírságok behajtása), továbbá hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiadása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

Az adóhatóság február hónapban egyenlegértesítő kiküldésével tájékoztatja az adózókat az év első napján fennálló állapot szerint keletkezett adókötelezettségekről, a fizetendő adó összegéről, fizetési határidejéről. Továbbá tájékoztatja a helyi iparűzési adó fizetésére kötelezetteket az első félévi adóelőleg összegéről. Augusztus hónapban ismét egyenlegértesítő kiküldésére kerül sor.

Az értesítő adószámlánként összesítetten tartalmazza a folyószámlán könyvelt előírásokat, befizetéseket, törléseket, valamint esedékes tartozás esetén a felszámított késedelmi pótlék összegét. Az értesítőn feltüntetésre kerülnek a folyó évben adóztatás alá vont ingatlanok, az éves iparűzési adóbevallás adatai.

Amennyiben folyószámláján túlfizetést tartunk nyilván, a túlfizetés visszaigénylésével, átvezetésével kapcsolatos eljárással kapcsolatos tájékoztatót az egyes adóhatósági feladatoknál találja.

 

Az önkormányzat helyi adó számlaszámai:

Építményadó 62900050-10007747
Magánszemélyek kommunális adója 62900050-10007730 
Helyi iparűzési adó 62900050-10007716 
Gépjárműadó 62900050-10007620 
Késedelmi pótlék 62900050-10007682 
Egyéb bevételek 62900050-10007637 
Idegen bevételek 62900050-10007802 
Talajterhelési díj 62900050-10007675 
Államigazgatási illeték 62900050-10007723 

 Befizetési csekket az önkormányzatnál lehet kérni.

Amennyiben adófizetési kötelezettségét utalással teljesíti, a könnyebb beazonosíthatóság érdekében az utalás közlemény rovatába az adózói azonosítót szíveskedjen feltüntetni. Az azonosító határozaton, egyenlegértesítőn mindig kiemelve feltüntetésre kerül!

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztató

Segédlet

 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2012. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza a bevezetett helyi adók szabályait.

 

Az adóügyi feladatok ellátásakor első fokú hatósági jogkörben a település jegyzője jár el.

 

Az adóhatóság hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatban az alábbiakban kaphat részletes tájékoztatást:

 

ÉPÍTMÉNYADÓ

Ügyleírás

 

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Ügyleírás

Letölthető nyomtatványok:

Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról (kitöltési útmutatóval)

Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás

A helyi iparűzési adózást 2023. január 1-től érintő változások:

1. Az adó alapjának egyszerűsített megállapítása

2. Az iparűzési adó megfizetése euroban és dollárban

3. Az adómentesség mértékének változása

Letölthető nyomtatványok:

Bevallás a helyi iparűzési adóról - 2020. évben kezdődő adóévről

Kitöltési útmutató a 2020. évben kezdődő adóévi iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2021. évben kezdődő adóévi iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

Bejelentkezés a helyi iparűzési adó hatálya alá, változás-bejelentés

 

GÉPJÁRMŰADÓ

Ügyleírás

Letölthető nyomtatványok:

GJADO "Adat- és változásbejelentés a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szünetelés igénybevételéhez" adatlap

GJADO adatlap kitöltési útmutató

 

TALAJTERHELÉSI DÍJ

Ügyleírás

Letölthető nyomtatványok:

Talajterhelési díj bevallás a 2020. évről

 

HELYI JÖVEDÉKI ADÓ

Ügyleírás

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentés desztillálóberendezésről

NAV_J49 elnevezésű adatlap

 

ADÓIGAZOLÁS

Ügyleírás

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem adóigazolás kiállítására

 

ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY

Ügyleírás

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállítására

 

FIZETÉSI KEDVEZMÉNY - AUTOMATIKUS

Ügyleírás

Letölthető nyomtatványok:

Egyszerűsített részletfizetési kérelem

 

TÚLFIZETÉS VISSZAIGÉNYLÉSE, ÁTVEZETÉSE

Ügyleírás

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem túlfizetés rendezésére

 

Az eljárásokkal kapcsolatos nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban is elérhetők.

 

Felhívjuk ügyfeleink/adózóink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 1. aa pontja alapján a gazdálkodó szervezetek, 9. § 1. ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01. naptól kötelező az elektronikus ügyintézés.

Részletes tájékoztató a főoldalon az E-ÜGYINTÉZÉS ikonra kattintva érhető el!!!

 

 

 

 

Ászár Község Önkormányzat

2881 Ászár, Kossuth u. 16.
Telefon:    34/353-938
Fax:          34/552-125
e-mail:      info@aszar.hu