Ászár Község Díszpolgára cím

A képviselő-testület díszpolgári címet adományoz annak az Ászáron született, vagy élete során bármikor Ászáron élt természetes személynek, aki
a) műszaki, művészeti vagy tudományos életművével országos vagy nemzetközi szinten jelentős eredményt ért el, vagy
b) hosszabb időn keresztül végzett tevékenységével kiemelkedően szolgálta Magyarország vagy más nemzetek fejlődését, a békét, a kultúrát, az emberiség egyetemes értékeit.

A díszpolgári címhez díszoklevél és kisplasztika jár. A díszpolgári címhez járó kisplasztika 25 cm magas, bronzból készült, Szent Györgyöt ábrázolja, amint a földön fekvő sárkányt ledöfi, talapzatán pedig az „Ászár Község Díszpolgára” felirat látható.

A díszpolgári cím adományozására a képviselő-testület tagjai évente április 30-ig írásban, az adományozás alapjául szolgáló érdemek felsorolása mellett tehetnek javaslatot.
Díszpolgári cím évente egy személy részére adományozható.
A díszpolgári címet a polgármester ünnepélyes keretek között, állami, önkormányzati ünnephez, világnaphoz, vagy az adományozott valamely személyes ünnepéhez kapcsolódóan adja át.
A díszpolgár
- az önkormányzat az által rendezett jelentősebb ünnepségekre, eseményekre meghívót kap,
- a képviselő-testület külön határozata alapján meghívható az Ászárt képviselő önkormányzati delegációkba.

Díszpolgáraink:

Prof. Dr. Orbán Miklós

 

Prof. Dr. Kárpáti László

Ászár Község Önkormányzat

2881 Ászár, Kossuth u. 16.
Telefon:    34/353-938
Fax:          34/552-125
e-mail:      info@aszar.hu