Ebösszeírás 2024

Ebösszeírás 2024.

Letölthető dokumentumok:

Ebösszeírás tájékoztató>>>

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2024>>>


Tisztelt Ebtartó!

Ászár területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabály 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor a 42/B. § (5) bekezdése alapján köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget az a törvény 43. § (1) bekezdése alapján állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban (2881 Ászár Kossuth Lajos utca 16.), illetve letölthetők a www.aszar.hu honlapról; illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:
• Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2881 Ászár Kossuth Lajos utca 16.,
• a Polgármesteri Hivatalban személyes leadással, illetve a Hivatal bejáratánál lévő postaládába helyezésével,
• Aláírt, scannelt formában az igazgatas@aszar.hu email címre történő megküldésével.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2024. július 15.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (11.26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködését köszönöm! dr. Istvándi Csilla jegyző

Ászár Község Önkormányzat

2881 Ászár, Kossuth u. 16.
Telefon:    34/353-938
Fax:          34/552-125
e-mail:      info@aszar.hu