PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ászár Község Önkormányzat eladásra hirdeti meg a tulajdonában lévő ú, Ászár, Ezerjó u. 1. alatti,    799 m2 nagyságú, lakóház, udvar művelési ágú ingatlant.


Az ingatlanon ténylegesen építmény nincsen, de évekkel ezelőtti építményalappal részben alábetonozott. Aszfaltos útról megközelíthető, a közművek az utcafronti gerincvezetékről elérhetők. Az ingatlan falusias lakóövezetben (Lf) fekszik, részben azonban – az Ezerjó utcával határos oldalon, valamint keletről, a Rizling köz irányából  - útkiszabályozással érintett.

 

Az ingatlant az önkormányzat a jogszabályi előírások figyelembe vételével, az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő részére értékesíti, minimálisan 1.000.000.- Ft-ért.

 

A megadott árat el nem érő ajánlatokat érvénytelennek tekintjük.

 

Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a beérkezett pályázatok alapján nem köt szerződést.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. március 30., elbírálás a határidő lejártát követő 8 napon belül.  

 

A benyújtás helye: 2881 Ászár, Kossuth Lajos u. 16. (Községháza)

 

A benyújtás módja: zárt borítékban, a borítékra írják rá:  „Ajánlat - Ászár 525 hrsz”.

A pályázati felhívás pdf formátumban innét tölthető le>>>

Ászár Község Önkormányzat

2881 Ászár, Kossuth u. 16.
Telefon:    34/353-938
Fax:          34/552-125
e-mail:      info@aszar.hu